Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Hennan Hoitohuone
Y-tunnus: : 2975685-6
Seittemänmiehenkatu 2
05800 Hyvinkää

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Henna Enqvist
henna@hennan-hoitohuone.com

REKISTERIN NIMI
Hennan Hoitohuoneen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri (uutiskirjeet ja sivusto).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakkaan palveluiden laatimisen ja ylläpitoon sekä asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä yhteystietoja voidaan myös käyttää analysointiin ja tilastointiin sekä markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarjousten, uutiskirjeen lähettämisen sekä tekstiviestien lähettämisen yhteydessä. Uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi ja yhteystiedot, varauksen lisätiedot ja erityistoiveet, asiointikerrat, myönnetyt alennukset, terveydellisiä tietoja, jotka vaikuttavat palvelun suunnitelman tekoon kuten mm. ikä, allergiat, ihosairaudet, voimassa olevat lääkitykset jne. Lisäksi lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköistä ajanvarausohjelmaa käyttäessään tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella sekä asiakkaan ilmoittamat tiedot mahdollisella perustietolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää palveluiden käytön myötä.

Kolmansien osapuolten evästeet (third party cookies)

Emme käytä kolmansien osapuolien evästeitä.

Sosiaalisen median ikonit

Sivustolla käytetään Facebookin ja Instagramin kuvalinkkejä. Tunnistat ikonit Facebook-, ja Instagram logoista. Kun vierailet sivustollamme, nämä ikonit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. Tällöin nämä palvelut saavat tiedon siitä, että IP-osoitteesi kautta on käyty sivustollamme. Jos olet kirjautuneena sosiaaliseen mediaan ja napsautat kuvaketta, saattaa sosiaalisen median käyttäjätilillesi tallentua tieto, että olet käynyt sivustollamme. Mikäli käytät näitä palveluja, etkä halua palveluntarjoajan keräävän tietoa internetliikenteestäsi, kirjaudu aina ulos sosiaalisen median palveluista ennen kuin tulet sivustollemme. Huomaa, että tämän sivuston tarjoajina emme saa tietoomme asiakkaistamme välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja käyttävät. Lisätietoa siitä, mitä tietoja linkkien kautta kullekin palvelulle välittyy, saat kunkin palvelun tietosuojaehdoista erikseen:

PalveluYhteystiedot ja lisätietoa henkilötietojen käsittelystä
Facebook ja InstagramFacebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php.http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Suostumus evästeiden käyttämiseen

Mikäli sivustolla on käytössä evästeitä – vieraillessasi ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä erityyppisten evästeiden asettamisen. Voimme jo tätä ennen asettaa sellaisia omia evästeitämme, jotka ovat välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta.

Voit poistaa laitteellesi jo tallennetut evästeet selaimesi asetuksista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei viranomaistoimet niin edellytä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Lisätietoa palvelun omissa ehdoissa (https://timma.fi/info/privacy). Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Lisäksi Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

MUUT OIKEUDET
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.